Közérdekű adatok publikálása
Letölthető közérdekű köznevelési adatok, statisztikai kimutatások

Az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztálya folyamatosan publikálja azokat a közérdekű, közédekből nyilvános adatokat, melyek a működtetésében lévő informatikai rendszerekben megtalálhatóak, illetve az egyes közérdekű adatszolgáltatási igények kiszolgálásakor elkészülnek. Kérjük, hogy tekintse át az elérhető, letölthető adatfájlok leírását, majd a ikonra történő kattintással töltse le a fájlt. Amennyiben bármilyen kérdése van az adatokat érintően, az adatszolgaltatas@oh.gov.hu e-mail címen kollégáink állnak szíves rendelkezésére. Amennyiben felsőoktatási statisztikai adatokra kíváncsi, kérjük, hogy keresse fel a Felsőoktatási statisztikák oldalunkat.

Amennyiben felsőoktatási statisztikai adatokra kíváncsi, kérjük, hogy keresse fel a Felsőoktatási statisztikák oldalunkat.

Ha további vagy más struktúrájú közérdekű adatokra kiváncsi, kérjük, hogy tekintse át a közérdekű adatok igénylésének rendjéről szóló tájékoztatónkat az alábbi linken: Tájékoztató a KIR-ben tárolt közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok igénylésének rendjéről

Letölthető aktuális köznevelési intézményi címlisták, kimutatások (6 db)
Megnevezés Leírás Publikálás
Működő köznevelési intézmények listája (aktuális adatokkal) A táblázat tartalmazza valamennyi működő és szünetelő köznevelési intézmény alapadatát, fenntartói adatát, illetve általános feladatellátási jellemzőit. Figyelem! A lista csak az intézmények székhelyeit tartalmazza, nem feladatellátási hely szintű lista. Fontos kiemelnünk, hogy ez a lista már nem tartalmazza az NSZFH által vezetett szakképző intézmények adatait. 2022.08.12.
Működő köznevelési intézmények feladatellátási helyei (aktuális adatokkal) A táblázat tartalmazza valamennyi működő (és szünetelő) köznevelési feladatellátási hely alapadatát, fenntartói adatát, illetve általános feladatellátási jellemzőit. 2022.08.12.
A megszűnt köznevelési intézmények jogutódainak elérhetőségei A táblázat a megszűnt köznevelési intézmények jogutódainak elérhetőségeit tartalmazza. 2022.08.12.
A megszűnt köznevelési feladatellátási helyek jogutódainak elérhetőségei A táblázat a megszűnt köznevelési feladatellátási helyek jogutódainak elérhetőségeit tartalmazza. 2022.08.12.
Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók megyei statisztikai kimutatása A táblázat a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámadatait tartalmazza megyei szintű bontásban. A lista a 2022. januári jegyzői adatszolgáltatás alapján készült. A táblázat a korábbi évek statisztikai adatait is tartalmazza évenkénti, valamint adatszolgáltatási időszak szerinti bontásban. 2022.02.08.
Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók településenkénti statisztikai kimutatása A táblázat a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámadatait tartalmazza településenkénti bontásban. A lista a 2022. januári jegyzői adatszolgáltatás alapján készült. A táblázat a korábbi évek statisztikai adatait is tartalmazza évenkénti, valamint adatszolgáltatási időszak szerinti bontásban. 2022.02.08.
Köznevelési statisztikai adatok, leírások (185 db)
Összehasonlító köznevelési statisztikai adatok (11 db)
Megnevezés Leírás Publikálás
Működő köznevelési intézmények, feladatellátási helyek - hosszú idősor A hosszú idősoros adatok a működő köznevelési intézményeket és azok feladatellátási helyeit tartalmazzák az egyes években a köznevelési statisztikai adatok alapján. Fontos, hogy azok az intézmények, ill. feladatellátási helyek, melyek több feladatot is ellátnak, valamennyi ellátott feladatnál megjelenítésre kerülnek, így ezek halmozódást jelentenek, az adatok nem a fizikai intézmények, ill. feladatellátási helyek számát jelölik. 2020.02.21.
Gyermekek, tanulók száma az egyes feladatoknál - hosszú idősor A hosszú idősoros adatok a gyermekek, tanulók létszámadatát mutatják az egyes feladatok esetében összesítetten, valamint a nappali rendszerű képzés esetén felnőttoktatás nélkül. 2020.02.21.
Leány gyermekek, tanulók száma az egyes feladatoknál - hosszú idősor A hosszú idősoros adatok a leány gyermekek, tanulók létszámadatát mutatják az egyes feladatok esetében összesítetten, valamint a nappali rendszerű képzés esetén felnőttoktatás nélkül. 2020.02.21.
Kezdő évfolyamos tanulók száma az egyes feladatoknál - hosszú idősor A hosszú idősoros adatok a kezdő évfolyamos tanulók létszámadatát mutatják az egyes feladatok esetében összesítetten, valamint a nappali rendszerű képzés esetén felnőttoktatás nélkül. Általános iskola esetében a kezdő évfolyam az 1. évfolyam, míg középfokú feladatok esetében a 9. évfolyam. 2020.02.21.
Főállású pedagógusok száma - hosszú idősor A hosszú idősoros adatok a főállású pedagógusok számát mutatja a megjelölt feladatokon. Főállású az a pedagógus, aki teljes- vagy részmunkaidőben foglalkoztatott, aktív vagy tartósan távollévő státuszban van és nem tartósan távollévők helyettesítésére foglalkoztatott. 2020.02.21.
Óvodai csoportok, iskolai osztályok, férőhelyek A hosszú idősoros adatok az óvodai csoportok, iskolai osztályok és férőhelyek adatait tartalmazzák az egyes feladatok esetében. 2020.04.21.
A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok 5-8. évfolyamos tanulóira vonatkozó adatok A hosszú idősoros adatok a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok 5-8. évfolyamos tanulóra vonatkozó adatokat tartalmazzák az intézmények, feladatellátási helyek, tanulók és osztályok számának vonatkozásában. 2020.02.21.
Idegennyelv-oktatás - hosszú idősor A hosszú idősoros adatok a nappali rendszerű képzésben folytatott idegennyelv-oktatásra vonatkozó információkat tartalmaz az egyes nyelvek vonatkozásában. 2020.02.21.
Nemzetiségi nevelés, oktatás - hosszú idősor A hosszú idősoros adatok a nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevő óvodás gyermekek és tanulók számát mutatja tanévenként a nappali rendszerű oktatásban. 2020.02.21.
Külföldi állampolgárságú gyermekek, tanulók - hosszú idősor A hosszú idősoros adatok a magyarországi köznevelési intézményben tanuló külföldi állampolgárságú gyermekek, tanulók adatait tartalmazza. 2020.02.21.
Informatikai ellátottság, számítógép- és internethasználat - hosszú idősor A hosszú idősoros adatok a köznevelési intézmények informatika ellátottságát, valamint a pedagógusok és gyermekek, tanulók számítógép- és internethasználatára vonatkozó adatokat tartalmazza. 2020.02.21.
2021. októberi köznevelési statisztikai adatok (nyitóadatok: 2021/2022. tanév, beszámolási adatok: 2020/2021. tanév) (16 db)
Megnevezés Leírás Publikálás
2021. októberi köznevelési statisztikai adatlapok A statisztikai adatlapok tartalmazzák az adott tanév októberében használt köznevelési statisztikai adattáblák leírását. 2021.11.05.
2021. októberi köznevelési statisztikai kézikönyv Útmutató az adott tanév októberi köznevelési statisztikai adatgyűjtéséhez (adatlaponkénti, cellánkénti magyarázatokkal). 2021.11.05.
Gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként, a feladat típusa szerint A táblázat tartalmazza a működő, óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, technikum, szakgimnáziumi, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai és készségfejlesztő iskolai feladatot ellátó köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a gyermekek, tanulók számát munkarendre tekintet nélkül. A táblázat a fenti feladatok közül a köznevelési intézmények valamennyi feladatának (óvoda, általános iskola, gimnázium, technikum, szakgimnázium, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola, készségfejlesztő iskola), valamint a szakképző intézmények kizárólag köznevelési feladatainak (óvoda, általános iskola, gimnázium, Nkt. szerinti szakgimnázium, szakiskola, készségfejlesztő iskola) létszámadatait tartalmazza. 2021.12.21.
Pedagógusok száma, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, illetve a pedagógusok számát, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók számát. A táblázat a köznevelési intézmények valamennyi feladatának (óvoda, általános iskola, gimnázium, technikum, szakgimnázium, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola, készségfejlesztő iskola, fejlesztő nevelés-oktatás, alapfokú művészetoktatás, kollégium, kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás-óvodai nevelés, pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások, utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat), valamint a szakképző intézmények kizárólag köznevelési feladatainak (óvoda, általános iskola, gimnázium, Nkt. szerinti szakgimnázium, szakiskola, készségfejlesztő iskola, alapfokú művészetoktatás, kollégium) létszámadatait tartalmazza. 2022.02.17.
Köznevelési intézmények, valamint a szakképző intézmények köznevelési feladatainak feladatellátási hely listája oktatott nyelvenként, tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő, óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, technikum,szakgimnáziumi, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai és készségfejlesztő iskolai feladatot ellátó köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint oktatott nyelvenként a tanulók számát munkarendre tekintet nélkül. A táblázat a fenti feladatok közül a köznevelési intézmények valamennyi feladatának (óvoda, általános iskola, gimnázium, technikum, szakgimnázium, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola, készségfejlesztő iskola), valamint a szakképző intézmények kizárólag köznevelési feladatainak (óvoda, általános iskola, gimnázium, Nkt. szerinti szakgimnázium, szakiskola, készségfejlesztő iskola) létszámadatait tartalmazza. 2022.01.13.
Tanulók száma 6 és 8 évfolyamos gimnáziumban feladatellátási hely szinten A táblázat tartalmazza a működő, 6-8 évfolyamos gimnáziumi feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a tanulók számát. 2022.02.17.
Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók adatai A táblázat a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók adatait tartalmazza. A táblázat a gyermek, tanulói adatokat óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, technikumi, szakgimnáziumi, szakképző iskolai ( kifutó szakközépiskolai), szakiskolai és készségfejlesztő iskolai feladatokra vonatkozóan mutatja. A táblázat a fenti feladatok közül a köznevelési intézmények valamennyi feladatának (óvoda, általános iskola, gimnázium, technikum, szakgimnázium, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola, készségfejlesztő iskola), valamint a szakképző intézmények kizárólag köznevelési feladatainak (óvoda, általános iskola, gimnázium, Nkt. szerinti szakgimnázium, szakiskola, készségfejlesztő iskola) létszámadatait tartalmazza. 2022.02.17.
Nemzetiségi nevelésben, oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, nemzetiségi nevelést, oktatást végző feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a gyermekek, tanulók számát a nemzetiségi nevelés-oktatás típusa és nyelve szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2022.03.08.
Kollégiumban elhelyezett gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, kollégiumi feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a kollégisták számát. 2022.02.17.
Alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó feladatellátási helyeken tanulók száma és a tanárok száma A táblázat tartalmazza a működő, alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a zeneművészeti ágon tanulók és a tanárok számát zeneművészeti ágak szerint, illetve a tánc-, képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ágon tanulók és a tanárok számát áganként. 2022.02.17.
Két tanítási nyelvű intézmények feladatellátási helyeinek listája nyelvenként A táblázat tartalmazza a működő, két tanítási nyelvű nevelést, oktatást folytató köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, a nyelv szerinti jelöléssel, munkarendre tekintet nélkül. A gyermek, tanulói adatokat általános iskolai, gimnáziumi, technikumi, szakgimnáziumi, feladatok tekintetében adjuk. A táblázat a fenti feladatok közül a köznevelési intézmények valamennyi érintett feladatának (általános iskola, gimnázium, technikum, szakgimnázium), valamint a szakképző intézmények kizárólag köznevelési feladatainak (általános iskola, gimnázium, Nkt. szerinti szakgimnázium) adatait tartalmazza. 2022.02.17.
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók száma fogyatékosság szerinti bontásban A táblázat az integráltan nevelt és oktatott, valamint a gyógypedagógiai tanterv szerint nevelt és oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számát tartalmazza fogyatékosság szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. A gyermek, tanulói adatokat óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, technikumi, szakgimnáziumi, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskolai), szakiskolai és készségfejlesztő iskolai feladatok tekintetében adjuk. A táblázat a fenti feladatok közül a köznevelési intézmények valamennyi feladatának (óvoda, általános iskola, gimnázium, technikum, szakgimnázium, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola, készségfejlesztő iskola), valamint a szakképző intézmények kizárólag köznevelési feladatainak (óvoda, általános iskola, gimnázium, Nkt. szerinti szakgimnázium, szakiskola, készségfejlesztő iskola) létszámadatait tartalmazza. 2022.03.03.
Fejlesztő nevelés-oktatás köznevelési feladatra vonatkozóan tanulói, pedagógus, valamint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazotti létszámadatok A táblázat tartalmazza a működő, fejlesztő nevelés-oktatás köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, illetve a tanulók számát munkarendre tekintet nélkül, a pedagógusok számát, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók számát. 2022.02.17.
Felnőttoktatást végző intézmények feladatellátási helyeinek listája elérhetőségi adatokkal, a feladat típusa szerinti bontásban tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő, felnőttoktatást végző intézmények feladatellátási helyeinek listáját elérhetőségi adatokkal, a feladat típusa szerinti bontásban tanulói létszámadatokkal. A táblázat a gyermek, tanulói adatokat általános iskolai, gimnáziumi, technikumi, szakgimnáziumi, szakképző iskolai ( kifutó szakközépiskolai), szakiskolai és készségfejlesztő iskolai feladatokra vonatkozóan mutatja . A táblázat a fenti feladatok közül a köznevelési intézmények valamennyi feladatának (általános iskola, gimnázium, technikum, szakgimnázium, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola, készségfejlesztő iskola), valamint a szakképző intézmények kizárólag köznevelési feladatainak (általános iskola, gimnázium, Nkt. szerinti szakgimnázium, szakiskola, készségfejlesztő iskola) létszámadatait tartalmazza. 2022.02.17.
Köznevelési intézmények szakképzési, illetve szakmai képzést (szakiskola, készségfejlesztő iskola) nyújtó feladatainak létszámadatai, valamint a szakképző intézmények kizárólag Nkt. szerinti szakgimnáziumi feladatellátási, valamint szakmai képzést (szakiskola, készségfejlesztő iskola) nyújtó létszámadatai szakképzettség, szakmajegyzék és kifutó OKJ száma szerint A táblázat tartalmazza a működő köznevelési intézmények szakképzési, illetve szakmai képzést (szakiskola, készségfejlesztő iskola) nyújtó feladatellátási helyeinek, valamint a szakképző intézmények kizárólag Nkt. szerinti szakgimnáziumi feladatot, valamint szakmai képzést (szakiskola, készségfejlesztő iskola) ellátó feladatellátási helyeinek adatait, létszámadatait szakképzettség szerint a szakképzettség, szakmajegyzék és kifutó OKJ száma szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. A tanulói adatokat technikumi, szakgimnáziumi, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskolai), szakiskolai és készségfejlesztő iskolai feladatok tekintetében adjuk. A táblázat a fenti feladatok közül a köznevelési intézmények valamennyi feladatának (technikum, szakgimnázium, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola, készségfejlesztő iskola), valamint a szakképző intézmények kizárólag köznevelési feladatainak (Nkt. szerinti szakgimnázium, szakiskola, készségfejlesztő iskola) létszámadatait tartalmazza. 2022.02.17.
Köznevelési intézmények szakképzési, illetve szakmai képzést (szakiskola, készségfejlesztő iskola) nyújtó feladatainak létszámadatai, valamint a szakképző intézmények kizárólag Nkt. szerinti szakgimnáziumi feladatellátási, valamint szakmai képzést (szakiskola, készségfejlesztő iskola) nyújtó létszámadatai szakképzettség és ágazat szerint A táblázat tartalmazza a működő köznevelési intézmények szakképzési, illetve szakmai képzést (szakiskola, készségfejlesztő iskola) nyújtó feladatellátási helyeinek, valamint a szakképző intézmények kizárólag Nkt. szerinti szakgimnáziumi feladatot, valamint szakmai képzést (szakiskola, készségfejlesztő iskola) ellátó feladatellátási helyeinek adatait, létszámadatait szakképzettség szerint a szakképzettség megnevezése és ágazat szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. A tanulói adatokat technikumi, szakgimnáziumi, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskolai), szakiskolai és készségfejlesztő iskolai feladatok tekintetében adjuk. A táblázat a fenti feladatok közül a köznevelési intézmények valamennyi feladatának (technikum, szakgimnázium, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola, készségfejlesztő iskola), valamint a szakképző intézmények kizárólag köznevelési feladatainak (Nkt. szerinti szakgimnázium, szakiskola, készségfejlesztő iskola) létszámadatait tartalmazza. 2022.02.17.
2020. októberi köznevelési statisztikai adatok (nyitóadatok: 2020/2021. tanév, beszámolási adatok: 2019/2020. tanév) (16 db)
Megnevezés Leírás Publikálás
2020. októberi köznevelési statisztikai adatlapok A statisztikai adatlapok tartalmazzák az adott tanév októberében használt köznevelési statisztikai adattáblák leírását. 2021.08.17.
2020. októberi köznevelési statisztikai kézikönyv Útmutató az adott tanév októberi köznevelési statisztikai adatgyűjtéséhez (adatlaponkénti, cellánkénti magyarázatokkal). 2020.11.24.
Gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként, a feladat típusa szerint A táblázat tartalmazza a működő, óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, technikum, szakgimnáziumi, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai és készségfejlesztő iskolai feladatot ellátó köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a gyermekek, tanulók számát munkarendre tekintet nélkül. A táblázat a fenti feladatok közül a köznevelési intézmények valamennyi feladatának (óvoda, általános iskola, gimnázium, technikum, szakgimnázium, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola, készségfejlesztő iskola), valamint a szakképző intézmények kizárólag köznevelési feladatainak (óvoda, általános iskola, gimnázium, Nkt. szerinti szakgimnázium, szakiskola, készségfejlesztő iskola) létszámadatait tartalmazza. 2021.05.25.
Pedagógusok száma, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, illetve a pedagógusok számát, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók számát. A táblázat a köznevelési intézmények valamennyi feladatának (óvoda, általános iskola, gimnázium, technikum, szakgimnázium, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola, készségfejlesztő iskola, fejlesztő nevelés-oktatás, alapfokú művészetoktatás, kollégium, kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás-óvodai nevelés, pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások, utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat), valamint a szakképző intézmények kizárólag köznevelési feladatainak (óvoda, általános iskola, gimnázium, Nkt. szerinti szakgimnázium, szakiskola, készségfejlesztő iskola, alapfokú művészetoktatás, kollégium) létszámadatait tartalmazza. 2021.05.25.
Tanulók száma 6 és 8 évfolyamos gimnáziumban feladatellátási hely szinten A táblázat tartalmazza a működő, 6-8 évfolyamos gimnáziumi feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a tanulók számát. 2021.05.25.
Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók adatai A táblázat a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók adatait tartalmazza. A táblázat a gyermek, tanulói adatokat óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, technikumi, szakgimnáziumi, szakképző iskolai ( kifutó szakközépiskolai), szakiskolai és készségfejlesztő iskolai feladatokra vonatkozóan mutatja . A táblázat a fenti feladatok közül a köznevelési intézmények valamennyi feladatának (óvoda, általános iskola, gimnázium, technikum, szakgimnázium, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola, készségfejlesztő iskola), valamint a szakképző intézmények kizárólag köznevelési feladatainak (óvoda, általános iskola, gimnázium, Nkt. szerinti szakgimnázium, szakiskola, készségfejlesztő iskola) létszámadatait tartalmazza. 2021.05.25.
Nemzetiségi nevelésben, oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, nemzetiségi nevelést, oktatást végző feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a gyermekek, tanulók számát a nemzetiségi nevelés-oktatás típusa és nyelve szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2021.05.25.
Kollégiumban elhelyezett gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, kollégiumi feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a kollégisták számát. 2021.05.25.
Alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó feladatellátási helyeken tanulók száma és a tanárok száma A táblázat tartalmazza a működő, alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a zeneművészeti ágon tanulók és a tanárok számát zeneművészeti ágak szerint, illetve a tánc-, képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ágon tanulók és a tanárok számát áganként. A táblázat kizárólag a köznevelési intézmények, valamint a szakképző intézmények köznevelési feladatainak létszámadatait tartalmazza. 2022.03.08.
Felnőttoktatást végző intézmények feladatellátási helyeinek listája elérhetőségi adatokkal, a feladat típusa szerinti bontásban tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő, felnőttoktatást végző intézmények feladatellátási helyeinek listáját elérhetőségi adatokkal, a feladat típusa szerinti bontásban tanulói létszámadatokkal. A táblázat a gyermek, tanulói adatokat óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, technikumi, szakgimnáziumi, szakképző iskolai ( kifutó szakközépiskolai), szakiskolai és készségfejlesztő iskolai feladatokra vonatkozóan mutatja . A táblázat a fenti feladatok közül a köznevelési intézmények valamennyi feladatának (óvoda, általános iskola, gimnázium, technikum, szakgimnázium, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola, készségfejlesztő iskola), valamint a szakképző intézmények kizárólag köznevelési feladatainak (óvoda, általános iskola, gimnázium, Nkt. szerinti szakgimnázium, szakiskola, készségfejlesztő iskola) létszámadatait tartalmazza. 2021.05.25.
Fejlesztő nevelés-oktatás köznevelési feladatra vonatkozóan tanulói, pedagógus, valamint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazotti létszámadatok A táblázat tartalmazza a működő, fejlesztő nevelés-oktatás köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, illetve a tanulók számát munkarendre tekintet nélkül, a pedagógusok számát, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók számát. 2021.05.25.
Köznevelési intézmények, valamint a szakképző intézmények köznevelési feladatainak feladatellátási hely listája oktatott nyelvenként, tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő, óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, technikum,szakgimnáziumi, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskola), szakiskolai és készségfejlesztő iskolai feladatot ellátó köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint oktatott nyelvenként a tanulók számát munkarendre tekintet nélkül. A táblázat kizárólag a köznevelési intézmények, valamint a szakképző intézmények köznevelési feladatainak létszámadatait tartalmazza. 2021.05.25.
Köznevelési intézmények szakképzési, illetve szakmai képzést (szakiskola, készségfejlesztő iskola) nyújtó feladatainak létszámadatai, valamint a szakképző intézmények kizárólag Nkt. szerinti szakgimnáziumi feladatellátási, valamint szakmai képzést (szakiskola, készségfejlesztő iskola) nyújtó létszámadatai szakképzettség, szakmajegyzék és kifutó OKJ száma szerint A táblázat tartalmazza a működő köznevelési intézmények szakképzési, illetve szakmai képzést (szakiskola, készségfejlesztő iskola) nyújtó feladatellátási helyeinek, valamint a szakképző intézmények kizárólag Nkt. szerinti szakgimnáziumi feladatot, valamint szakmai képzést (szakiskola, készségfejlesztő iskola) ellátó feladatellátási helyeinek adatait, létszámadatait szakképzettség szerint a szakképzettség, szakmajegyzék és kifutó OKJ száma szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. A tanulói adatokat technikumi, szakgimnáziumi, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskolai), szakiskolai és készségfejlesztő iskolai feladatok tekintetében adjuk. A táblázat a fenti feladatok közül a köznevelési intézmények valamennyi feladatának (technikum, szakgimnázium, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola, készségfejlesztő iskola), valamint a szakképző intézmények kizárólag köznevelési feladatainak (Nkt. szerinti szakgimnázium, szakiskola, készségfejlesztő iskola) létszámadatait tartalmazza. 2021.05.25.
Köznevelési intézmények szakképzési, illetve szakmai képzést (szakiskola, készségfejlesztő iskola) nyújtó feladatainak létszámadatai, valamint a szakképző intézmények kizárólag Nkt. szerinti szakgimnáziumi feladatellátási, valamint szakmai képzést (szakiskola, készségfejlesztő iskola) nyújtó létszámadatai szakképzettség és ágazat szerint A táblázat tartalmazza a működő köznevelési intézmények szakképzési, illetve szakmai képzést (szakiskola, készségfejlesztő iskola) nyújtó feladatellátási helyeinek, valamint a szakképző intézmények kizárólag Nkt. szerinti szakgimnáziumi feladatot, valamint szakmai képzést (szakiskola, készségfejlesztő iskola) ellátó feladatellátási helyeinek adatait, létszámadatait szakképzettség szerint a szakképzettség megnevezése és ágazat szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. A tanulói adatokat technikumi, szakgimnáziumi, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskolai), szakiskolai és készségfejlesztő iskolai feladatok tekintetében adjuk. A táblázat a fenti feladatok közül a köznevelési intézmények valamennyi feladatának (technikum, szakgimnázium, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola, készségfejlesztő iskola), valamint a szakképző intézmények kizárólag köznevelési feladatainak (Nkt. szerinti szakgimnázium, szakiskola, készségfejlesztő iskola) létszámadatait tartalmazza. 2022.05.25.
Két tanítási nyelvű intézmények feladatellátási helyeinek listája nyelvenként A táblázat tartalmazza a működő, két tanítási nyelvű nevelést, oktatást folytató köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, a nyelv szerinti jelöléssel, munkarendre tekintet nélkül. A gyermek, tanulói adatokat óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, technikumi, szakgimnáziumi, feladatok tekintetében adjuk. A táblázat a fenti feladatok közül a köznevelési intézmények valamennyi feladatának (óvoda, általános iskola, gimnázium, technikum, szakgimnázium, valamint a szakképző intézmények kizárólag köznevelési feladatainak (óvoda, általános iskola, gimnázium, Nkt. szerinti szakgimnázium) adatait tartalmazza. 2021.06.22.
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók száma fogyatékosság szerinti bontásban A táblázat az integráltan nevelt és oktatott, valamint a gyógypedagógiai tanterv szerint nevelt és oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számát tartalmazza fogyatékosság szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. A gyermek, tanulói adatokat óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, technikumi, szakgimnáziumi, szakképző iskolai (kifutó szakközépiskolai), szakiskolai és készségfejlesztő iskolai feladatok tekintetében adjuk. A táblázat a fenti feladatok közül a köznevelési intézmények valamennyi feladatának (óvoda, általános iskola, gimnázium, technikum, szakgimnázium, szakképző iskola (kifutó szakközépiskola), szakiskola, készségfejlesztő iskola), valamint a szakképző intézmények kizárólag köznevelési feladatainak (óvoda, általános iskola, gimnázium, Nkt. szerinti szakgimnázium, szakiskola, készségfejlesztő iskola) létszámadatait tartalmazza. 2021.07.31.
2019. októberi köznevelési statisztikai adatok (nyitóadatok: 2019/2020. tanév, beszámolási adatok: 2018/2019. tanév) (16 db)
Megnevezés Leírás Publikálás
2019. októberi köznevelési statisztikai adatlapok A statisztikai adatlapok tartalmazzák az adott tanév októberében használt köznevelési statisztikai adattáblák leírását. 2020.03.04.
2019. októberi köznevelési statisztikai kézikönyv Útmutató az adott tanév októberi köznevelési statisztikai adatgyűjtéséhez (adatlaponkénti, cellánkénti magyarázatokkal). 2019.11.28.
Gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként, a feladat típusa szerint A táblázat tartalmazza a működő, óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai és készségfejlesztő iskolai feladatot ellátó köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a gyermekek, tanulók számát munkarendre tekintet nélkül. 2019.12.11.
Pedagógusok száma, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, illetve a pedagógusok számát, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók számát. 2019.12.11.
Szakképző intézmények feladatellátási helyeinek listája szakképzettség és szakképzettség OKJ száma szerint tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő szakképző intézmények feladatellátási helyeinek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a tanulói létszámadatokat a szakképzettség megnevezése és OKJ száma szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2020.01.21.
Kollégiumban elhelyezett gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, kollégiumi feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a kollégisták számát. 2019.12.11.
Alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó feladatellátási helyeken tanulók száma és a tanárok száma A táblázat tartalmazza a működő, alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a zeneművészeti ágon tanulók és a tanárok számát zeneművészeti ágak szerint, illetve a tánc-, képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ágon tanulók és a tanárok számát áganként. 2019.12.11.
Tanulók száma 6 és 8 évfolyamos gimnáziumban feladatellátási hely szinten A táblázat tartalmazza a működő, 6-8 évfolyamos gimnáziumi feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a tanulók számát. 2019.12.11.
Két tanítási nyelvű intézmények feladatellátási helyeinek listája nyelvenként A táblázat tartalmazza a működő, két tanítási nyelvű nevelést, oktatást folytató köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, a nyelv szerinti jelöléssel, munkarendre tekintet nélkül. 2020.03.18.
Köznevelési intézmények feladatellátási helyeinek listája oktatott nyelvenként, tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő, köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint oktatott nyelvenként a tanulók számát munkarendre tekintet nélkül. 2019.12.11.
Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók adatai A táblázat a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók adatait tartalmazza. 2020.01.21.
Nemzetiségi nevelésben, oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, nemzetiségi nevelést, oktatást végző köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a gyermekek, tanulók számát a nemzetiségi nevelés-oktatás típusa és nyelve szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2020.01.16.
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók száma fogyatékosság szerinti bontásban A táblázat tartalmazza a működő, köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, az integráltan nevelt és oktatott, valamint a gyógypedagógiai tanterv szerint nevelt és oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számát fogyatékosság szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2020.01.21.
Fejlesztő nevelés-oktatás köznevelési feladatra vonatkozóan tanulói, pedagógus, valamint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazotti létszámadatok A táblázat tartalmazza a működő, fejlesztő nevelés-oktatás köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, illetve a tanulók számát munkarendre tekintet nélkül, a pedagógusok számát, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók számát. 2020.01.21.
Felnőttoktatást végző intézmények feladatellátási helyeinek listája elérhetőségi adatokkal, a feladat típusa szerinti bontásban tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő, felnőttoktatást végző intézmények feladatellátási helyeinek listáját elérhetőségi adatokkal, a feladat típusa szerinti bontásban tanulói létszámadatokkal. 2020.01.22.
Szakképző intézmények feladatellátási helyeinek listája szakképzettség és ágazat szerinti bontásban tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő szakképző intézmények feladatellátási helyeinek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a tanulói létszámadatokat a szakképzettség megnevezése és ágazat szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2020.02.18.
2018. októberi köznevelési statisztikai adatok (nyitóadatok: 2018/2019. tanév, beszámolási adatok: 2017/2018. tanév) (15 db)
Megnevezés Leírás Publikálás
2018. októberi köznevelési statisztikai adatlapok A statisztikai adatlapok tartalmazzák az adott tanév októberében használt köznevelési statisztikai adattáblák leírását. 2019.05.21.
2018. októberi köznevelési statisztikai kézikönyv Útmutató az adott tanév októberi köznevelési statisztikai adatgyűjtéséhez (adatlaponkénti, cellánkénti magyarázatokkal). 2019.05.21.
Gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként, a feladat típusa szerint A táblázat tartalmazza a működő, óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai és készségfejlesztő iskolai feladatot ellátó köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a gyermekek, tanulók számát munkarendre tekintet nélkül. 2019.06.05.
Kollégiumban elhelyezett gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, kollégiumi feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a kollégisták számát. 2019.06.05.
Fejlesztő nevelés-oktatás köznevelési feladatra vonatkozóan tanulói, pedagógus, valamint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazotti létszámadatok A táblázat tartalmazza a működő, fejlesztő nevelés-oktatás köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, illetve a tanulók számát munkarendre tekintet nélkül, a pedagógusok számát, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók számát. 2019.06.05.
Tanulók száma 6 és 8 évfolyamos gimnáziumban feladatellátási hely szinten A táblázat tartalmazza a működő, 6-8 évfolyamos gimnáziumi feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a tanulók számát. 2019.06.05.
Felnőttoktatást végző intézmények feladatellátási helyeinek listája elérhetőségi adatokkal, a feladat típusa szerinti bontásban tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő, felnőttoktatást végző intézmények feladatellátási helyeinek listáját elérhetőségi adatokkal, a feladat típusa szerinti bontásban tanulói létszámadatokkal munkarendre tekintet nélkül. 2019.06.05.
Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók adatai A táblázat a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók adatait tartalmazza. 2019.06.05.
Köznevelési intézmények feladatellátási helyeinek listája oktatott nyelvenként, tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő, köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint oktatott nyelvenként a tanulók számát munkarendre tekintet nélkül. 2019.06.05.
Két tanítási nyelvű intézmények feladatellátási helyeinek listája nyelvenként A táblázat tartalmazza a működő, két tanítási nyelvű nevelést, oktatást folytató köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, a nyelv szerinti jelöléssel, munkarendre tekintet nélkül. 2019.06.05.
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók száma fogyatékosság szerinti bontásban A táblázat tartalmazza a működő, köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, az integráltan nevelt és oktatott, valamint a gyógypedagógiai tanterv szerint nevelt és oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számát fogyatékosság szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2019.06.05.
Nemzetiségi nevelésben, oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, nemzetiségi nevelést, oktatást végző köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a gyermekek, tanulók számát a nemzetiségi nevelés-oktatás típusa és nyelve szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2019.06.28.
Pedagógusok száma, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, illetve a pedagógusok számát, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók számát. 2019.06.05.
Szakképző intézmények feladatellátási helyeinek listája szakképzettség és szakképzettség OKJ száma szerint tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő szakképző intézmények feladatellátási helyeinek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a tanulói létszámadatokat a szakképzettség megnevezése és OKJ száma szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2019.06.05.
Alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó feladatellátási helyeken tanulók száma és a tanárok száma A táblázat tartalmazza a működő, alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a zeneművészeti ágon tanulók és a tanárok számát zeneművészeti ágak szerint, illetve a tánc-, képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ágon tanulók és a tanárok számát áganként. 2019.06.05.
2017. októberi köznevelési statisztikai adatok (nyitóadatok: 2017/2018. tanév, beszámolási adatok: 2016/2017. tanév) (15 db)
Megnevezés Leírás Publikálás
2017. októberi köznevelési statisztikai adatlapok A statisztikai adatlapok tartalmazzák az adott tanév októberében használt köznevelési statisztikai adattáblák leírását. 2019.05.21.
2017. októberi köznevelési statisztikai kézikönyv Útmutató az adott tanév októberi köznevelési statisztikai adatgyűjtéséhez (adatlaponkénti, cellánkénti magyarázatokkal). 2019.05.21.
Gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként, a feladat típusa szerint A táblázat tartalmazza a működő, óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai és készségfejlesztő iskolai feladatot ellátó köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a gyermekek, tanulók számát munkarendre tekintet nélkül. 2019.10.10.
Kollégiumban elhelyezett gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, kollégiumi feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a kollégisták számát. 2020.01.20.
Fejlesztő nevelés-oktatás köznevelési feladatra vonatkozóan tanulói, pedagógus, valamint nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazotti létszámadatok A táblázat tartalmazza a működő, fejlesztő nevelés-oktatás köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, illetve a tanulók számát munkarendre tekintet nélkül, a pedagógusok számát, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók számát. 2020.01.22.
Tanulók száma 6 és 8 évfolyamos gimnáziumban feladatellátási hely szinten A táblázat tartalmazza a működő, 6-8 évfolyamos gimnáziumi feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a tanulók számát. 2020.01.22.
Felnőttoktatást végző intézmények feladatellátási helyeinek listája, a feladat típusa szerinti bontásban tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő, felnőttoktatást végző intézmények feladatellátási helyeinek listáját, a feladat típusa szerinti bontásban tanulói létszámadatokkal munkarendre tekintet nélkül. 2019.10.10.
Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók feladatellátási hely szerinti kimutatása A táblázat tartalmazza a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számát feladatellátási helyenkénti bontásban. 2019.10.10.
Köznevelési intézmények feladatellátási helyeinek listája oktatott nyelvenként, tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő, köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint oktatott nyelvenként a tanulók számát munkarendre tekintet nélkül. 2019.10.10.
Két tanítási nyelvű intézmények feladatellátási helyeinek listája nyelvenként A táblázat tartalmazza a működő, két tanítási nyelvű nevelést, oktatást folytató köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, a nyelv szerinti jelöléssel, munkarendre tekintet nélkül. 2020.01.20.
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók száma fogyatékosság szerinti bontásban A táblázat tartalmazza a működő, köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, az integráltan nevelt és oktatott, valamint a gyógypedagógiai tanterv szerint nevelt és oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számát fogyatékosság szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2019.10.10.
Nemzetiségi nevelésben, oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, nemzetiségi nevelést, oktatást végző köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a gyermekek, tanulók számát a nemzetiségi nevelés-oktatás típusa és nyelve szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2019.10.10.
Pedagógusok száma, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, illetve a pedagógusok számát, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók számát. 2019.10.10.
Szakképző intézmények feladatellátási helyeinek listája szakképzettség és szakképzettség OKJ száma szerint tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő szakképző intézmények feladatellátási helyeinek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a tanulói létszámadatokat a szakképzettség megnevezése és OKJ száma szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2020.01.20.
Alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó feladatellátási helyeken tanulók száma és a tanárok száma A táblázat tartalmazza a működő, alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a zeneművészeti ágon tanulók és a tanárok számát zeneművészeti ágak szerint, illetve a tánc-, képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ágon tanulók és a tanárok számát áganként. 2020.01.20.
2016. októberi köznevelési statisztikai adatok (nyitóadatok: 2016/2017. tanév, beszámolási adatok: 2015/2016. tanév) (15 db)
Megnevezés Leírás Publikálás
2016. októberi köznevelési statisztikai adatlapok A statisztikai adatlapok tartalmazzák az adott tanév októberében használt köznevelési statisztikai adattáblák leírását. 2019.05.21.
2016. októberi köznevelési statisztikai kézikönyv Útmutató az adott tanév októberi köznevelési statisztikai adatgyűjtéséhez (adatlaponkénti, cellánkénti magyarázatokkal). 2019.05.21.
Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók adatai A táblázat a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók adatait tartalmazza. 2019.05.21.
Gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként, a feladat típusa szerint A táblázat tartalmazza a működő, óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai, készségfejlesztő iskolai feladatot ellátó köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a gyermekek, tanulók számát munkarendre tekintet nélkül. 2019.06.24.
Pedagógusok száma, nem pedagógus (NOKS és egyéb) munkakörben dolgozók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, illetve a pedagógusok számát, valamint a nem pedagógus (nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő és egyéb) munkakörben dolgozók számát. 2019.06.24.
Köznevelési intézmények feladatellátási helyeinek listája oktatott nyelvenként, tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő, köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint oktatott nyelvenként a tanulók számát munkarendre tekintet nélkül. 2019.06.24.
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók száma fogyatékosság szerinti bontásban A táblázat tartalmazza a működő, köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, az integráltan nevelt és oktatott, valamint a gyógypedagógiai tanterv szerint nevelt és oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számát fogyatékosság szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2019.06.24.
Felnőttoktatást végző intézmények feladatellátási helyeinek listája, a feladat típusa szerinti bontásban tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő, felnőttoktatást végző intézmények feladatellátási helyeinek listáját, a feladat típusa szerinti bontásban tanulói létszámadatokkal munkarendre tekintet nélkül. 2019.06.28.
Nemzetiségi nevelésben, oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, nemzetiségi nevelést, oktatást végző köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a gyermekek, tanulók számát a nemzetiségi nevelés-oktatás típusa és nyelve szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2019.06.28.
Két tanítási nyelvű intézmények feladatellátási helyeinek listája nyelvenként A táblázat tartalmazza a működő, két tanítási nyelvű nevelést, oktatást folytató köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, a nyelv szerinti jelöléssel, munkarendre tekintet nélkül. 2020.01.20.
Alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó feladatellátási helyeken tanulók száma és a tanárok száma A táblázat tartalmazza a működő, alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a zeneművészeti ágon tanulók és a tanárok számát zeneművészeti ágak szerint, illetve a tánc-, képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ágon tanulók és a tanárok számát áganként. 2020.01.20.
Tanulók száma 6 és 8 évfolyamos gimnáziumban feladatellátási hely szinten A táblázat tartalmazza a működő, 6-8 évfolyamos gimnáziumi feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a tanulók számát. 2020.01.20.
Kollégiumban elhelyezett gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, kollégiumi feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a kollégisták számát. 2020.01.20.
Fejlesztő nevelés-oktatás köznevelési feladatra vonatkozóan tanulói, pedagógus létszámadatok, valamint a nem pedagógus munkakörben alkalmazottak létszáma A táblázat tartalmazza a működő, fejlesztő nevelés-oktatás köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, illetve a tanulók számát munkarendre tekintet nélkül, a pedagógusok számát, valamint a nem pedagógus munkakörben dolgozók számát. 2020.01.22.
Szakképző intézmények feladatellátási helyeinek listája szakképzettség és szakképzettség OKJ száma szerint tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő szakképző intézmények feladatellátási helyeinek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a tanulói létszámadatokat a szakképzettség megnevezése és OKJ száma szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2020.01.20.
2015. októberi köznevelési statisztikai adatok (nyitóadatok: 2015/2016. tanév, beszámolási adatok: 2014/2015. tanév) (15 db)
Megnevezés Leírás Publikálás
2015. októberi köznevelési statisztikai adatlapok A statisztikai adatlapok tartalmazzák az adott tanév októberében használt köznevelési statisztikai adattáblák leírását. 2019.05.21.
2015. októberi köznevelési statisztikai kézikönyv Útmutató az adott tanév októberi köznevelési statisztikai adatgyűjtéséhez (adatlaponkénti, cellánkénti magyarázatokkal). 2019.05.21.
Gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként, a feladat típusa szerint A táblázat tartalmazza a működő, óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai és speciális szakiskolai feladatot ellátó köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a gyermekek, tanulók számát munkarendre tekintet nélkül. 2019.10.10.
Kollégiumban elhelyezett gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, kollégiumi feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a kollégisták számát. 2020.01.20.
Fejlesztő nevelés-oktatás köznevelési feladatra vonatkozóan tanulói, pedagógus létszámadatok, valamint a nem pedagógus munkakörben alkalmazottak létszáma A táblázat tartalmazza a működő, fejlesztő nevelés-oktatás köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, illetve a tanulók számát munkarendre tekintet nélkül, a pedagógusok számát, valamint a nem pedagógus munkakörben dolgozók számát. 2020.01.22.
Tanulók száma 6 és 8 évfolyamos gimnáziumban feladatellátási hely szinten A táblázat tartalmazza a működő, 6-8 évfolyamos gimnáziumi feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a tanulók számát. 2020.01.22.
Felnőttoktatást végző intézmények feladatellátási helyeinek listája, a feladat típusa szerinti bontásban tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő, felnőttoktatást végző intézmények feladatellátási helyeinek listáját, a feladat típusa szerinti bontásban tanulói létszámadatokkal munkarendre tekintet nélkül. 2019.10.10.
Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók adatai A táblázat a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók adatait tartalmazza. 2019.10.10.
Köznevelési intézmények feladatellátási helyeinek listája oktatott nyelvenként, tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő, köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint oktatott nyelvenként a tanulók számát munkarendre tekintet nélkül. 2019.10.10.
Két tanítási nyelvű intézmények feladatellátási helyeinek listája nyelvenként A táblázat tartalmazza a működő, két tanítási nyelvű nevelést, oktatást folytató köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, a nyelv szerinti jelöléssel, munkarendre tekintet nélkül. 2020.01.20.
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók száma fogyatékosság szerinti bontásban A táblázat tartalmazza a működő, köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, az integráltan nevelt és oktatott, valamint a gyógypedagógiai tanterv szerint nevelt és oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számát fogyatékosság szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2019.10.10.
Nemzetiségi nevelésben, oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, nemzetiségi nevelést, oktatást végző köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a gyermekek, tanulók számát a nemzetiségi nevelés-oktatás típusa és nyelve szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2019.10.10.
Pedagógusok száma, nem pedagógus (NOKS és egyéb) munkakörben dolgozók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, illetve a pedagógusok számát, valamint a nem pedagógus (nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő és egyéb) munkakörben dolgozók számát. 2019.10.10.
Szakképző intézmények feladatellátási helyeinek listája szakképzettség és szakképzettség OKJ száma szerint tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő szakképző intézmények feladatellátási helyeinek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a tanulói létszámadatokat a szakképzettség megnevezése és OKJ száma szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2020.01.20.
Alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó feladatellátási helyeken tanulók száma és a tanárok száma A táblázat tartalmazza a működő, alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a zeneművészeti ágon tanulók és a tanárok számát zeneművészeti ágak szerint, illetve a tánc-, képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ágon tanulók és a tanárok számát áganként. 2020.01.22.
2014. októberi köznevelési statisztikai adatok (nyitóadatok: 2014/2015. tanév, beszámolási adatok: 2013/2014. tanév) (15 db)
Megnevezés Leírás Publikálás
2014. októberi köznevelési statisztikai adatlapok A statisztikai adatlapok tartalmazzák az adott tanév októberében használt köznevelési statisztikai adattáblák leírását. 2019.05.21.
2014. októberi köznevelési statisztikai kézikönyv Útmutató az adott tanév októberi köznevelési statisztikai adatgyűjtéséhez (adatlaponkénti, cellánkénti magyarázatokkal). 2019.05.21.
Gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként, a feladat típusa szerint A táblázat tartalmazza a működő, óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai és speciális szakiskolai feladatot ellátó köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a gyermekek, tanulók számát munkarendre tekintet nélkül. 2019.12.06.
Kollégiumban elhelyezett gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, kollégiumi feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a kollégisták számát. 2020.01.20.
Fejlesztő nevelés-oktatás köznevelési feladatra vonatkozóan tanulói, pedagógus létszámadatok, valamint a nem pedagógus munkakörben alkalmazottak létszáma A táblázat tartalmazza a működő, fejlesztő nevelés-oktatás köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, illetve a tanulók számát munkarendre tekintet nélkül, a pedagógusok számát, valamint a nem pedagógus munkakörben dolgozók számát. 2020.01.22.
Tanulók száma 6 és 8 évfolyamos gimnáziumban feladatellátási hely szinten A táblázat tartalmazza a működő, 6-8 évfolyamos gimnáziumi feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a tanulók számát. 2020.01.22.
Felnőttoktatást végző intézmények feladatellátási helyeinek listája, a feladat típusa szerinti bontásban tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő, felnőttoktatást végző intézmények feladatellátási helyeinek listáját, a feladat típusa szerinti bontásban tanulói létszámadatokkal munkarendre tekintet nélkül. 2019.12.06.
Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók adatai A táblázat a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók adatait tartalmazza. 2019.12.06.
Köznevelési intézmények feladatellátási helyeinek listája oktatott nyelvenként, tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő, köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint oktatott nyelvenként a tanulók számát munkarendre tekintet nélkül. 2019.12.06.
Két tanítási nyelvű intézmények feladatellátási helyeinek listája nyelvenként A táblázat tartalmazza a működő, két tanítási nyelvű nevelést, oktatást folytató köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, a nyelv szerinti jelöléssel, munkarendre tekintet nélkül. 2020.01.20.
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók száma fogyatékosság szerinti bontásban A táblázat tartalmazza a működő, köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, az integráltan nevelt és oktatott, valamint a gyógypedagógiai tanterv szerint nevelt és oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számát fogyatékosság szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2019.10.11.
Nemzetiségi nevelésben, oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, nemzetiségi nevelést, oktatást végző köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a gyermekek, tanulók számát a nemzetiségi nevelés-oktatás típusa és nyelve szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2019.10.11.
Pedagógusok száma, nem pedagógus (NOKS és egyéb) munkakörben dolgozók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, illetve a pedagógusok számát, valamint a nem pedagógus (nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő és egyéb) munkakörben dolgozók számát. 2019.10.10.
Szakképző intézmények feladatellátási helyeinek listája szakképzettség és szakképzettség OKJ száma szerint tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő szakképző intézmények feladatellátási helyeinek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a tanulói létszámadatokat a szakképzettség megnevezése és OKJ száma szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2020.01.20.
Alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó feladatellátási helyeken tanulók száma és a tanárok száma A táblázat tartalmazza a működő, alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a zeneművészeti ágon tanulók és a tanárok számát zeneművészeti ágak szerint, illetve a tánc-, képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ágon tanulók és a tanárok számát áganként. 2020.01.22.
2013. októberi köznevelési statisztikai adatok (nyitóadatok: 2013/2014. tanév, beszámolási adatok: 2012/2013. tanév) (15 db)
Megnevezés Leírás Publikálás
2013. októberi köznevelési statisztikai adatlapok A statisztikai adatlapok tartalmazzák az adott tanév októberében használt köznevelési statisztikai adattáblák leírását. 2019.05.21.
2013. októberi köznevelési statisztikai kézikönyv Útmutató az adott tanév októberi köznevelési statisztikai adatgyűjtéséhez (adatlaponkénti, cellánkénti magyarázatokkal). 2019.05.21.
Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók adatai A táblázat a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók adatait tartalmazza. 2019.12.06.
Gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként, a feladat típusa szerint A táblázat tartalmazza a működő, óvodai, általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai és speciális szakiskolai feladatot ellátó köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a gyermekek, tanulók számát munkarendre tekintet nélkül. 2019.12.06.
Pedagógusok száma, nem pedagógus (NOKS és egyéb) munkakörben dolgozók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, illetve a pedagógusok számát, valamint a nem pedagógus (nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő és egyéb) munkakörben dolgozók számát. 2019.12.06.
Köznevelési intézmények feladatellátási helyeinek listája oktatott nyelvenként, tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő, köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint oktatott nyelvenként a tanulók számát munkarendre tekintet nélkül. 2019.12.06.
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók száma fogyatékosság szerinti bontásban A táblázat tartalmazza a működő, köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, az integráltan nevelt és oktatott, valamint a gyógypedagógiai tanterv szerint nevelt és oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számát fogyatékosság szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2019.12.06.
Felnőttoktatást végző intézmények feladatellátási helyeinek listája, a feladat típusa szerinti bontásban tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő, felnőttoktatást végző intézmények feladatellátási helyeinek listáját, a feladat típusa szerinti bontásban tanulói létszámadatokkal munkarendre tekintet nélkül. 2019.12.06.
Nemzetiségi nevelésben, oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, nemzetiségi nevelést, oktatást végző köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a gyermekek, tanulók számát a nemzetiségi nevelés-oktatás típusa és nyelve szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2019.12.06.
Kollégiumban elhelyezett gyermekek, tanulók száma feladatellátási helyenként A táblázat tartalmazza a működő, kollégiumi feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a kollégisták számát. 2020.01.20.
Fejlesztő nevelés-oktatás köznevelési feladatra vonatkozóan tanulói, pedagógus létszámadatok, valamint a nem pedagógus munkakörben alkalmazottak létszáma A táblázat tartalmazza a működő, fejlesztő nevelés-oktatás köznevelési feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, illetve a tanulók számát munkarendre tekintet nélkül, a pedagógusok számát, valamint a nem pedagógus munkakörben dolgozók számát. 2020.01.22.
Tanulók száma 6 és 8 évfolyamos gimnáziumban feladatellátási hely szinten A táblázat tartalmazza a működő, 6-8 évfolyamos gimnáziumi feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a tanulók számát. 2020.01.20.
Két tanítási nyelvű intézmények feladatellátási helyeinek listája nyelvenként A táblázat tartalmazza a működő, két tanítási nyelvű nevelést, oktatást folytató köznevelési feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, a nyelv szerinti jelöléssel, munkarendre tekintet nélkül. 2020.01.20.
Szakképző intézmények feladatellátási helyeinek listája szakképzettség és szakképzettség OKJ száma szerint tanulói létszámadatokkal A táblázat tartalmazza a működő szakképző intézmények feladatellátási helyeinek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a tanulói létszámadatokat a szakképzettség megnevezése és OKJ száma szerinti bontásban, munkarendre tekintet nélkül. 2020.01.20.
Alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó feladatellátási helyeken tanulók száma és a tanárok száma A táblázat tartalmazza a működő, alapfokú művészetoktatási feladatot ellátó feladatellátási helyek alapadatát, fenntartói adatát, valamint a zeneművészeti ágon tanulók és a tanárok számát zeneművészeti ágak szerint, illetve a tánc-, képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti ágon tanulók és a tanárok számát áganként. 2020.01.22.
Köznevelési stasztikai lekérdező-aggregátor programok (10 db)
Megnevezés Leírás Publikálás
2017. októberi köznevelési statisztika lekérdező-aggregátor A program a 2016/2017. tanévre vonatkozó országos közoktatási statisztikai adatállomány adatainak feldolgozását teszi lehetővé. A program segítségével összesítések készíthetők a kérdőív tábláiról, különböző feltételek szerint (pl. megye, régió szerint, fenntartók, fenntartó típusok szerint stb.). 2020.01.24.
2016. októberi köznevelési statisztika lekérdező-aggregátor A program a 2015/2016. tanévre vonatkozó országos közoktatási statisztikai adatállomány adatainak feldolgozását teszi lehetővé. A program segítségével összesítések készíthetők a kérdőív tábláiról, különböző feltételek szerint (pl. megye, régió szerint, fenntartók, fenntartó típusok szerint stb.). 2020.01.24.
2015. októberi köznevelési statisztika lekérdező-aggregátor A program a 2014/2015. tanévre vonatkozó országos közoktatási statisztikai adatállomány adatainak feldolgozását teszi lehetővé. A program segítségével összesítések készíthetők a kérdőív tábláiról, különböző feltételek szerint (pl. megye, régió szerint, fenntartók, fenntartó típusok szerint stb.). 2020.01.24.
2014. októberi köznevelési statisztika lekérdező-aggregátor A program a 2013/2014. tanévre vonatkozó országos közoktatási statisztikai adatállomány adatainak feldolgozását teszi lehetővé. A program segítségével összesítések készíthetők a kérdőív tábláiról, különböző feltételek szerint (pl. megye, régió szerint, fenntartók, fenntartó típusok szerint stb.). 2020.01.24.
2013. októberi köznevelési statisztika kimutatásai A program a 2012/2013. tanévre vonatkozó országos közoktatási statisztikai adatállomány adatainak feldolgozását teszi lehetővé. A program segítségével összesítések készíthetők a kérdőív tábláiról, különböző feltételek szerint (pl. megye, régió szerint, fenntartók, fenntartó típusok szerint stb.). 2020.01.24.
2012. októberi köznevelési statisztika kimutatásai A program a 2011/2012. tanévre vonatkozó országos közoktatási statisztikai adatállomány adatainak feldolgozását teszi lehetővé. A program segítségével összesítések készíthetők a kérdőív tábláiról, különböző feltételek szerint (pl. megye, régió szerint, fenntartók, fenntartó típusok szerint stb.). 2020.01.24.
2011. októberi köznevelési statisztika kimutatásai A program a 2010/2011. tanévre vonatkozó országos közoktatási statisztikai adatállomány adatainak feldolgozását teszi lehetővé. A program segítségével összesítések készíthetők a kérdőív tábláiról, különböző feltételek szerint (pl. megye, régió szerint, fenntartók, fenntartó típusok szerint stb.). 2020.01.24.
2010. októberi köznevelési statisztika kimutatásai A program a 2009/2010. tanévre vonatkozó országos közoktatási statisztikai adatállomány adatainak feldolgozását teszi lehetővé. A program segítségével összesítések készíthetők a kérdőív tábláiról, különböző feltételek szerint (pl. megye, régió szerint, fenntartók, fenntartó típusok szerint stb.). 2020.01.24.
2009. októberi köznevelési statisztika kimutatásai A program a 2008/2009. tanévre vonatkozó országos közoktatási statisztikai adatállomány adatainak feldolgozását teszi lehetővé. A program segítségével összesítések készíthetők a kérdőív tábláiról, különböző feltételek szerint (pl. megye, régió szerint, fenntartók, fenntartó típusok szerint stb.). 2020.01.24.
2008. októberi köznevelési statisztika kimutatásai A program a 2008/2009. tanévre vonatkozó országos közoktatási statisztikai adatállomány adatainak feldolgozását teszi lehetővé. A program segítségével összesítések készíthetők a kérdőív tábláiról, különböző feltételek szerint (pl. megye, régió szerint, fenntartók, fenntartó típusok szerint stb.). 2020.01.24.
Statisztikai évkönyvek, kiadványok (18 db)
Megnevezés Leírás Publikálás
2018/2019. Köznevelési Statisztikai Évkönyv A Statisztikai Évkönyv kiadvány célja a hazai köznevelési rendszer főbb statisztikai létszám- és infrastrukturális adatainak bemutatása, a hazai intézményrendszernek, illetve a nemzetközi oktatási szintek és képzési területek kereteinek megfelelően. 2020.11.12.
2017/2018. Köznevelési Statisztikai Évkönyv A Statisztikai Évkönyv kiadvány célja a hazai köznevelési rendszer főbb statisztikai létszám- és infrastrukturális adatainak bemutatása, a hazai intézményrendszernek, illetve a nemzetközi oktatási szintek és képzési területek kereteinek megfelelően. 2020.11.12.
2016/2017. Köznevelési Statisztikai Évkönyv A Statisztikai Évkönyv kiadvány célja a hazai köznevelési rendszer főbb statisztikai létszám- és infrastrukturális adatainak bemutatása, a hazai intézményrendszernek, illetve a nemzetközi oktatási szintek és képzési területek kereteinek megfelelően. 2020.11.12.
2015/2016. Köznevelési Statisztikai Évkönyv A Statisztikai Évkönyv kiadvány célja a hazai köznevelési rendszer főbb statisztikai létszám- és infrastrukturális adatainak bemutatása, a hazai intézményrendszernek, illetve a nemzetközi oktatási szintek és képzési területek kereteinek megfelelően. 2020.11.12.
2014/2015. Köznevelési Statisztikai Évkönyv A Statisztikai Évkönyv kiadvány célja a hazai köznevelési rendszer főbb statisztikai létszám- és infrastrukturális adatainak bemutatása, a hazai intézményrendszernek, illetve a nemzetközi oktatási szintek és képzési területek kereteinek megfelelően. 2020.11.12.
2013/2014. Statisztikai Tájékoztató - Oktatási Évkönyv A Statisztikai Évkönyv kiadvány célja a hazai köznevelési rendszer főbb statisztikai létszám- és infrastrukturális adatainak bemutatása, a hazai intézményrendszernek, illetve a nemzetközi oktatási szintek és képzési területek kereteinek megfelelően. 2020.11.12.
2012/2013. Statisztikai Tájékoztató - Oktatási Évkönyv A Statisztikai Évkönyv kiadvány célja a hazai köznevelési rendszer főbb statisztikai létszám- és infrastrukturális adatainak bemutatása, a hazai intézményrendszernek, illetve a nemzetközi oktatási szintek és képzési területek kereteinek megfelelően. 2020.11.12.
2011/2012. Statisztikai Tájékoztató - Oktatási Évkönyv A Statisztikai Évkönyv kiadvány célja a hazai köznevelési rendszer főbb statisztikai létszám- és infrastrukturális adatainak bemutatása, a hazai intézményrendszernek, illetve a nemzetközi oktatási szintek és képzési területek kereteinek megfelelően. 2020.11.12.
2010/2011. Statisztikai Tájékoztató - Oktatási Évkönyv A Statisztikai Évkönyv kiadvány célja a hazai köznevelési rendszer főbb statisztikai létszám- és infrastrukturális adatainak bemutatása, a hazai intézményrendszernek, illetve a nemzetközi oktatási szintek és képzési területek kereteinek megfelelően. 2020.11.12.
2009/2010. Oktatási-Statisztikai Évkönyv A Statisztikai Évkönyv kiadvány célja a hazai köznevelési rendszer főbb statisztikai létszám- és infrastrukturális adatainak bemutatása, a hazai intézményrendszernek, illetve a nemzetközi oktatási szintek és képzési területek kereteinek megfelelően. 2020.11.12.
2008/2009. Oktatási-Statisztikai Évkönyv A Statisztikai Évkönyv kiadvány célja a hazai köznevelési rendszer főbb statisztikai létszám- és infrastrukturális adatainak bemutatása, a hazai intézményrendszernek, illetve a nemzetközi oktatási szintek és képzési területek kereteinek megfelelően. 2020.11.12.
2007/2008. Oktatási-Statisztikai Évkönyv A Statisztikai Évkönyv kiadvány célja a hazai köznevelési rendszer főbb statisztikai létszám- és infrastrukturális adatainak bemutatása, a hazai intézményrendszernek, illetve a nemzetközi oktatási szintek és képzési területek kereteinek megfelelően. 2020.11.12.
2006/2007. Oktatás-Statisztikai Évkönyv A Statisztikai Évkönyv kiadvány célja a hazai köznevelési rendszer főbb statisztikai létszám- és infrastrukturális adatainak bemutatása, a hazai intézményrendszernek, illetve a nemzetközi oktatási szintek és képzési területek kereteinek megfelelően. 2020.11.12.
2005/2006. Oktatási-Statisztikai Évkönyv A Statisztikai Évkönyv kiadvány célja a hazai köznevelési rendszer főbb statisztikai létszám- és infrastrukturális adatainak bemutatása, a hazai intézményrendszernek, illetve a nemzetközi oktatási szintek és képzési területek kereteinek megfelelően. 2020.11.12.
2004/2005. Oktatási-Statisztikai Évkönyv A Statisztikai Évkönyv kiadvány célja a hazai köznevelési rendszer főbb statisztikai létszám- és infrastrukturális adatainak bemutatása, a hazai intézményrendszernek, illetve a nemzetközi oktatási szintek és képzési területek kereteinek megfelelően. 2020.11.12.
2003/2004. Oktatási-Statisztikai Évkönyv A Statisztikai Évkönyv kiadvány célja a hazai köznevelési rendszer főbb statisztikai létszám- és infrastrukturális adatainak bemutatása, a hazai intézményrendszernek, illetve a nemzetközi oktatási szintek és képzési területek kereteinek megfelelően. 2020.11.12.
2002/2003. Oktatási-Statisztikai Évkönyv A Statisztikai Évkönyv kiadvány célja a hazai köznevelési rendszer főbb statisztikai létszám- és infrastrukturális adatainak bemutatása, a hazai intézményrendszernek, illetve a nemzetközi oktatási szintek és képzési területek kereteinek megfelelően. 2020.11.12.
2001/2002. Oktatási Évkönyv A Statisztikai Évkönyv kiadvány célja a hazai köznevelési rendszer főbb statisztikai létszám- és infrastrukturális adatainak bemutatása, a hazai intézményrendszernek, illetve a nemzetközi oktatási szintek és képzési területek kereteinek megfelelően. 2020.11.12.
Érettségi vizsgák, középfokú felvételi eljárások, kompetenciamérések adatai, egyéb köznevelési adatok (5 db)
Megnevezés Leírás Publikálás
Érettségi statisztikák, vizsgaeredmények A linkre kattintva böngészhetők az érettségi vizsgákkal kapcsolatos különféle statisztikák - vizsgák, vizsgázók száma, eredmények stb. 2019.05.20.
Az Országos kompetenciamérések eredményei Az Országos kompetenciamérés a közoktatásról szóló törvényben meghatározott 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók szövegértési képességét és a matematikai eszköztudását vizsgálja. 2019.05.20.
Középfokú felvételi eljárások adatai Felvételi a középfokú iskolákba - a beiskolázás főbb adatai, mint például a meghirdetett tagozatok száma, a továbbtanulási szándék, illetve a felvettek aránya intézménytípusonként, az írásbeli vizsgák statisztikája, a nyelvi előkészítő évfolyamok adatai, vagy épp a szakmacsoportok betöltöttsége. 2019.05.20.
OKTV eredmények Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredményei között kereshetünk az elmúlt tanévekre nézve. 2020.03.31.
A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelzőrendszer adatai A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelzőrendszer jelző- és pedagógiai támogató rendszer célja, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében pedagógiai-szakmai támogatást nyújtson az érintett tanulók, pedagógusok, intézmények és fenntartóik számára. 2019.05.20.
Nemzetközi statisztikai kiadványok, linkek (24 db)
EUROSTAT linkek (1 db)
Megnevezés Leírás Publikálás
EUROSTAT - Education and Training Education and training statistics provide information on the participation of individuals in education and training activities, education financing and teaching staff as well as on outcomes of education. 2019.05.20.
OECD kiadványok (23 db)
Megnevezés Leírás Publikálás
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 2020 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.12.
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 2019 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.12.
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 2018 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.11.
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 2017 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.11.
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 2016 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.11.
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 2015 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.11.
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 2014 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.11.
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 2013 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.11.
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 2012 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.11.
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 2011 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.11.
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 2010 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.11.
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 2009 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.11.
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 2008 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.11.
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 2007 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.11.
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 2006 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.11.
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 2005 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.11.
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 2004 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.11.
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 2003 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.11.
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 2002 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.11.
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 2001 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.11.
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 2000 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.11.
Education at a Glance (Oktatási körkép) - 1998 Az évente megjelenő kiadvány az OECD tagállamok tekintetében nyújt képet az egyes tagállamok oktatási rendszerének szerkezetéről, az oktatás eredményességéről, valamint az oktatás finanszírozásával kapcsolatban. 2021.02.11.
Magyarországra vonakozó OECD statisztikai adatok Magyarország OECD statisztikai adatai az egyes témakörök (pl. oktatás, mezőgazdaság, ipar, népesség, stb.) szerint. 2021.02.11.
Letölthető nyomtatványok, adatlapok (1 db)
Megnevezés Leírás Publikálás
Nyomtatvány a hozzáférési jog gyakorlásához Adatlap a személyes adatok megismeréséhez, a GDPR szerinti hozzáférési jog gyakorlásához. 2022.04.07.