A 203211 intézmény adatai
MAMI Magyar Motorkerékpár Szakközépiskola és Szakgimnázium, Mogyoród nyilvántartási adatai
203211
MAMI Magyar Motorkerékpár Szakközépiskola és Szakgimnázium, Mogyoród
2146 Mogyoród, Hungaroring út 10
Pest
MAMI Magyar Motorkerékpár Alapítvány
2146 Mogyoród, Hungaroring út 10
39012243
MAMI Magyar Motorkerékpár Alapítvány
2146 Mogyoród, Hungaroring út 10
alapítvány
2020.12.11.
Kérem, hogy kattintson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
Kérem, hogy kattintson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!

Az intézmény megszűnt feladatellátási helyeinek listája
A feladatellátási hely (telephely) megnevezése Cím Megye Megszűnés dátuma
001 MAMI Magyar Motorkerékpár Szakközépiskola és Szakgimnázium, Mogyoród 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10 Pest 2020.12.11.
002 MAMI Magyar Motorkerékpár Szakközépiskola és Szakgimnázium, Mogyoród Budapest Angol utcai Telephelye 1149 Budapest XIV. kerület, Angol utca 36. Budapest 2020.12.11.
Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2021. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2021) megfelelően
Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatellátási helyek száma Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus, oktató munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Pedagógusok, oktatók nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
Óvodában foglalkoz-
tatott
1-4. évfolya-mon 5-8. évfolya-
mon (ált. iskolában, gimn.-ban)
Gimnázium, technikum, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola - ebből szakközép-iskola
két éves érettségire felkészítő évfolya-mán tanít
Technikum, szakgimnázium szakképző évfolyamán Alapfokú művészet-oktatásban Kollé-giumban Pedagó-
gaiai szakszol-
gálatnál
Fejlesztő nevelés-oktatás-
ban
Összesen
közism. szakmai elm. szakmai gyak. elm. gyak.
tanít foglalkoztatott
Teljes munkaidős
ebből nő
Részmunkaidős
ebből nő
Óraadó
ebből nő
Összesen
Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
gyermekek, tanulók száma
leány
más településről bejáró
egész napos iskolai oktatásban részesül
váltakozó (de-du) oktatásban részesül
összevont osztályba járó
többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
napközis tanuló
délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő
évfolyamismétlő
ebből leány
eredményesen végzett, de ismétel
évfolyamismétlésre utasított
egyéni munkarendben tanuló
ebből sajátos nevelési igényű
otthont nyújtó ellátásban részesül
hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók
ebből halmozottan hátrányos helyzetű
gimnáziumból jött
szakgimnáziumból jött
szakközépiskolából, szakiskolából, készségfejlesztő iskolából jött
a 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben végezte
utolsó éves
egy idegen nyelvet tanulók száma
kettő idegen nyelvet tanulók száma
három vagy több idegen nyelvet tanulók száma
nyelvoktatásban nem részesül
nyelvoktatás alól felmentett
tandíjas
térítési díjas
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
más településről bejáró hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
más településről bejáró halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló
kezdő évfolyamos tanulók száma
kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
Az intézmény középfokú telephelyeinek középfokú beiskolázási adatai az elmúlt 2 tanévben:
Telephely megnevezése és címe Tanulmányi terület leírás Meghirdetett helyek száma Jelentkezők száma 1. helyen jelentkezők száma Felvettek száma 1. helyen jelentkezettek közül a felvettek száma A felvettek között a legmagasabb rangsorszám A felvettek között a legalacsonyabb rangsorszám
MAMI Magyar Motorkerékpár Szakközépiskola és Szakgimnázium, Mogyoród Budapest Angol utcai Telephelye (1149 Budapest XIV. kerület, Angol utca 36.) szakközépiskola (szakképző iskola)*; 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi... 30 21 9 9 8 2 13
Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 2 évből:
  Tanulók száma
Telephely megnevezése és címe Képzési forma Évfolyam Összesen A jelentésben szereplők Matematika Szövegértés
  Tanulók száma
Telephely megnevezése és címe Képzési forma Évfolyam Összesen A jelentésben szereplők Matematika Szövegértés
MAMI Magyar Motorkerékpár Szakközépiskola és Szakgimnázium, Mogyoród Budapest Angol utcai Telephelye (1149 Budapest XIV. kerület, Angol utca 36.) szakiskola 10 8 7 1235 1167