A 035218 intézmény adatai
Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium nyilvántartási adatai
035218
Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium
1013 Budapest I. kerület, Attila út 43.
Budapest
Endrődi Gábor Károly
intézményvezető
+36-1-3757736
info@petofigimi.hu
www.psg1892.hu
4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémia utca 3.
39012278
Közép-Budai Tankerületi Központ
1027 Budapest II. kerület, Fő utca 80.
tankerületi központ
Hajnissné Anda Éva
tankerületi igazgató
+36 (1) 795-8090
eva.anda@kk.gov.hu
Kérem, hogy kattintson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
Kérem, hogy kattintson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!

Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája
A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok
001 Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium 1013 Budapest I. kerület, Attila út 43. Budapest 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
1035218001
Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium
Székhely
1013 Budapest I. kerület, Attila út 43.
Budapest
Székhely
Endrődi Gábor Károly (tel.: +36-1-3757736, e-mail: info@petofigimi.hu)
Endrődi Gábor Károly (tel.: +36-1-3757736, e-mail: info@petofigimi.hu)
4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
0 db
30 db
Igen
Igen
Nem
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Ellátott alapfeladatok részletezése Képzési rendszer Speciális jellemző
4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás Nappali rendszerű általános feltételek szerinti nevelés-oktatás
4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás Nappali rendszerű nyelvi előkészítő évfolyam
4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás Nappali rendszerű a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása
Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2021. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2021) megfelelően
Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatellátási helyek száma Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus, oktató munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Gimnázium 1 548 289 8 0 51 36 27 17 7 3
Összesen 1 548 289 8 0 51 36 27 17 7 3
Pedagógusok, oktatók nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
Óvodában foglalkoz-
tatott
1-4. évfolya-mon 5-8. évfolya-
mon (ált. iskolában, gimn.-ban)
Gimnázium, technikum, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola - ebből szakközép-iskola
két éves érettségire felkészítő évfolya-mán tanít
Technikum, szakgimnázium szakképző évfolyamán Alapfokú művészet-oktatásban Kollé-giumban Pedagó-
gaiai szakszol-
gálatnál
Fejlesztő nevelés-oktatás-
ban
Összesen
közism. szakmai elm. szakmai gyak. elm. gyak.
tanít foglalkoztatott
Teljes munkaidős 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
ebből nő 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Részmunkaidős 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
ebből nő 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Óraadó
ebből nő
Összesen 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
gyermekek, tanulók száma 548
leány 289
más településről bejáró 212
egész napos iskolai oktatásban részesül 0
váltakozó (de-du) oktatásban részesül 0
összevont osztályba járó 0
többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 34
napközis tanuló 0
délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő 0
évfolyamismétlő 1
ebből leány 0
eredményesen végzett, de ismétel 0
évfolyamismétlésre utasított 1
egyéni munkarendben tanuló 4
ebből sajátos nevelési igényű 0
otthont nyújtó ellátásban részesül 0
hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 0
ebből halmozottan hátrányos helyzetű 0
gimnáziumból jött 0
szakgimnáziumból jött 0
szakközépiskolából, szakiskolából, készségfejlesztő iskolából jött 0
a 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben végezte 164
utolsó éves 0
egy idegen nyelvet tanulók száma 0
kettő idegen nyelvet tanulók száma 548
három vagy több idegen nyelvet tanulók száma 0
nyelvoktatásban nem részesül 0
nyelvoktatás alól felmentett 0
tandíjas 0
térítési díjas 0
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 0
más településről bejáró hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 0
más településről bejáró halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 0
kezdő évfolyamos tanulók száma 130
kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 0
Az intézmény középfokú telephelyeinek középfokú beiskolázási adatai az elmúlt 2 tanévben:
Telephely megnevezése és címe Tanulmányi terület leírás Meghirdetett helyek száma Jelentkezők száma 1. helyen jelentkezők száma Felvettek száma 1. helyen jelentkezettek közül a felvettek száma A felvettek között a legmagasabb rangsorszám A felvettek között a legalacsonyabb rangsorszám
Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium (1013 Budapest I. kerület, Attila út 43.) gimnázium; 4 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv... 35 769 31 35 10 38 286
gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám angol nyelv, német nyelv tantárgy(ak)ból;... 35 554 27 35 17 14 211
gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám történelem tantárgy(ak)ból; a tanulmányi... 35 350 25 35 10 11 153
gimnázium; angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam; emelt szintű... 18 381 33 18 7 11 95
gimnázium; angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam; emelt szintű... 17 247 21 17 9 2 93
Telephely megnevezése és címe Tanulmányi terület leírás Meghirdetett helyek száma Jelentkezők száma 1. helyen jelentkezők száma Felvettek száma 1. helyen jelentkezettek közül a felvettek száma A felvettek között a legmagasabb rangsorszám A felvettek között a legalacsonyabb rangsorszám
Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium (1013 Budapest I. kerület, Attila út 43.) gimnázium; 4 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv... 32 1056 24 32 3 25 302
gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám angol nyelv, német nyelv tantárgy(ak)ból;... 16 666 23 16 4 17 205
gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám angol nyelv, német nyelv tantárgy(ak)ból;... 16 308 13 16 3 29 112
gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű oktatás történelem tantárgy(ak)ból;... 32 485 11 32 3 34 187
gimnázium; angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam; emelt szintű... 16 495 50 16 4 5 75
gimnázium; angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam; emelt szintű... 16 271 39 16 7 14 67
Az intézmény telephelyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt 2 évből:
  Tanulók száma
Telephely megnevezése és címe Képzési forma Évfolyam Összesen A jelentésben szereplők Matematika Szövegértés
Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium (1013 Budapest I. kerület, Attila út 43.) 4 évfolyamos gimnázium 10 115 105 1729 1722
  Tanulók száma
Telephely megnevezése és címe Képzési forma Évfolyam Összesen A jelentésben szereplők Matematika Szövegértés
Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium (1013 Budapest I. kerület, Attila út 43.) 4 évfolyamos gimnázium 10 118 106 1727 1717
Az intézmény egyes telephelyeinek OKTV eredményei az elmúlt 2 tanévben:
Telephely megnevezése és címe Versenykategória Jelentkezők száma 1. fordulóból továbbjutók száma Döntőbe jutottak száma 1-10 helyezettek száma 11-20 helyezettek száma 21-30 helyezettek száma
Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium (1013 Budapest I. kerület, Attila út 43.) angol nyelv II. kategória 4
magyar irodalom 1
történelem 5 2
Telephely megnevezése és címe Versenykategória Jelentkezők száma 1. fordulóból továbbjutók száma Döntőbe jutottak száma 1-10 helyezettek száma 11-20 helyezettek száma 21-30 helyezettek száma
Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium (1013 Budapest I. kerület, Attila út 43.) angol nyelv I. kategória 1
angol nyelv II. kategória 2
fizika I. kategória 1
történelem 3 1
Az intézmény főbb érettségi adatai az elmúlt 2 tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakaiban:
Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium (1013 Budapest I. kerület, Attila út 43.) érettségizők száma 98
bizonyítványt szerzett 97
tanúsítványt szerzett 1
középszintű érettségi vizsgák száma 379
korábbi vizsgaidőszakokban letett középszintű előrehozott vizsgák száma 23
emelt szintű érettségi vizsgák száma 104
korábbi vizsgaidőszakokban letett emelt szintű előrehozott vizsgák száma 2
előrehozott vizsgák száma 0
érettségi vizsgatárgy szint jelentkezők száma százalékos átlag osztályzat átlag
Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium (1013 Budapest I. kerület, Attila út 43.) angol nyelv emelt 47 75 % 4.89
angol nyelv közép 42 77 % 4.26
biológia emelt 13 55 % 4.15
biológia közép 5-nél kevesebb 70 % 4.00
emberismeret és etika közép 12 84 % 4.50
fizika közép 5-nél kevesebb 86 % 5.00
földrajz közép 9 73 % 4.11
francia nyelv közép 5 82 % 4.80
informatika emelt 8 46 % 3.50
informatika közép 13 64 % 3.77
kémia emelt 5-nél kevesebb 20 % 2.00
magyar nyelv és irodalom közép 98 72 % 4.20
matematika emelt 5-nél kevesebb 67 % 4.50
matematika közép 96 63 % 3.70
német nyelv emelt 10 69 % 4.80
német nyelv közép 11 68 % 3.91
olasz nyelv közép 5-nél kevesebb 69 % 4.00
testnevelés emelt 5 76 % 4.80
testnevelés közép 5-nél kevesebb 100 % 5.00
történelem emelt 17 72 % 4.88
történelem közép 81 57 % 3.43
vizuális kultúra (középszintű, portfolió) közép 8 56 % 3.25
* A kimutatásba valamennyi olyan érettségi vizsgaeredmény beszámításra került, melyet az adott tanévben a középiskolai tanulmányaikat a feladatellátási helyen befejezett vizsgázók értek el (beleértve mind a nappali rendszerű iskolai oktatásban, mind a felnőttoktatásban tanulókat), kivéve azokat az eredményeket, amelyeket már korábbi vizsgaidőszakokban szereztek meg (ún. közép- és emelt szintű beszámítós vizsgák). Az eredmények összesítésénél azonban azoknak a vizsgáknak az eredményeit, melyeken a tanulók nem jelentek meg, nem vettük figyelembe.
érettségi vizsgatárgy szint jelentkezők száma százalékos átlag osztályzat átlag
Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium (1013 Budapest I. kerület, Attila út 43.) angol nyelv közép beszámítós 6 81 % 4.67
informatika közép beszámítós 12 79 % 4.58
német nyelv emelt beszámítós 5-nél kevesebb 63 % 4.50
német nyelv közép beszámítós 5 89 % 5.00
Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium (1013 Budapest I. kerület, Attila út 43.) érettségizők száma 105
bizonyítványt szerzett 102
tanúsítványt szerzett 1
középszintű érettségi vizsgák száma 411
korábbi vizsgaidőszakokban letett középszintű előrehozott vizsgák száma 8
emelt szintű érettségi vizsgák száma 112
korábbi vizsgaidőszakokban letett emelt szintű előrehozott vizsgák száma 4
előrehozott vizsgák száma 34
érettségi vizsgatárgy szint jelentkezők száma százalékos átlag osztályzat átlag
Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium (1013 Budapest I. kerület, Attila út 43.) angol nyelv emelt 53 71 % 4.79
angol nyelv közép 40 68 % 3.88
biológia emelt 9 55 % 4.00
biológia közép 5-nél kevesebb 43 % 2.50
emberismeret és etika közép 33 92 % 4.97
fizika közép 5-nél kevesebb 73 % 4.33
földrajz emelt 5-nél kevesebb 35 % 2.50
földrajz közép 6 64 % 3.67
francia nyelv emelt 5-nél kevesebb 40 % 3.00
francia nyelv közép 7 69 % 4.14
informatika emelt 7 51 % 4.00
informatika közép 14 64 % 3.79
kémia emelt 5-nél kevesebb 19 % 1.33
magyar nyelv és irodalom közép 105 73 % 4.30
matematika emelt 10 56 % 4.10
matematika közép 95 61 % 3.55
mozgóképkultúra és médiaismeret közép 5-nél kevesebb 70 % 4.00
német nyelv emelt 5-nél kevesebb 76 % 5.00
német nyelv közép 14 73 % 4.29
testnevelés emelt 5-nél kevesebb 60 % 4.00
testnevelés közép 5-nél kevesebb 70 % 4.00
történelem emelt 20 58 % 4.40
történelem közép 85 57 % 3.38
vizuális kultúra (középszintű, portfolió) közép 5-nél kevesebb 41 % 2.50
* A kimutatásba valamennyi olyan érettségi vizsgaeredmény beszámításra került, melyet az adott tanévben a középiskolai tanulmányaikat a feladatellátási helyen befejezett vizsgázók értek el (beleértve mind a nappali rendszerű iskolai oktatásban, mind a felnőttoktatásban tanulókat), kivéve azokat az eredményeket, amelyeket már korábbi vizsgaidőszakokban szereztek meg (ún. közép- és emelt szintű beszámítós vizsgák). Az eredmények összesítésénél azonban azoknak a vizsgáknak az eredményeit, melyeken a tanulók nem jelentek meg, nem vettük figyelembe.
érettségi vizsgatárgy szint jelentkezők száma százalékos átlag osztályzat átlag
Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium (1013 Budapest I. kerület, Attila út 43.) angol nyelv emelt beszámítós 5-nél kevesebb 83 % 5.00
angol nyelv közép beszámítós 5-nél kevesebb 86 % 4.50
francia nyelv emelt beszámítós 5-nél kevesebb 82 % 5.00
informatika közép beszámítós 5 83 % 4.80
német nyelv közép beszámítós 5-nél kevesebb 89 % 5.00