A 029863 intézmény adatai
Ligetsori Óvoda nyilvántartási adatai
029863
640570
Ligetsori Óvoda
8000 Székesfehérvár, Liget sor 49. B ép.
Fejér
Gelencsér Rita
óvodaigazgató
22/316044
info@ligetsorovoda.t-online.hu
22/316044
óvodai nevelés
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
30714827
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.
megyei jogú városi önkormányzat
Dr. Cser-Palkovics András
polgármester
22/537-100
polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu
Kérem, hogy kattintson az okirat ikonra az okiratok megtekintéséhez!
Kérem, hogy kattintson a dokumentum ikonra a dokumentumok megtekintéséhez!

Az intézmény működő feladatellátási helyeinek listája
A feladatellátási hely (telephely) megnevezése: Cím Megye Ellátott feladatok
001 Ligetsori Óvoda 8000 Székesfehérvár, Liget sor 49. B ép. Fejér óvodai nevelés
1029863001
Ligetsori Óvoda
Székhely
8000 Székesfehérvár, Liget sor 49. B ép.
Fejér
Székhely
Gelencsér Rita (tel.: 22/316044, e-mail: info@ligetsorovoda.t-online.hu)
Gelencsé Rita (tel.: 22/316044, e-mail: info@ligetsorovoda.t-online.hu)
óvodai nevelés
8 db
0 db
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Ellátott alapfeladatok részletezése Képzési rendszer Speciális jellemző
óvodai nevelés Nappali rendszerű általános feltételek szerinti nevelés-oktatás
óvodai nevelés Nappali rendszerű a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása
002 Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája 8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 30/B Fejér ,
1999998157
Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája
Önálló ügyvitellel nem rendelkező feladatellátási hely
8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 30/B
Fejér
(tel.: , e-mail: )
,
4 db
0 db
Nem
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Ellátott alapfeladatok részletezése Képzési rendszer Speciális jellemző
óvodai nevelés Nappali rendszerű általános feltételek szerinti nevelés-oktatás
óvodai nevelés Nappali rendszerű a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása
Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2021. október 1-jei állapotnak (KIR-STAT2021) megfelelően
Összesítő kimutatás a feladatellátási hely típusa szerint (a01t01)
Összes feladatellátási helyek száma Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus, oktató munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Óvoda 2 249 108 7   21 21 12 11 21 20
Összesen 2 249 108 7 0 21 21 12 11 21 20
Pedagógusok, oktatók nyitóállománya munkaidő szerint oktatás szintenként (a01t06)
Óvodában foglalkoz-
tatott
1-4. évfolya-mon 5-8. évfolya-
mon (ált. iskolában, gimn.-ban)
Gimnázium, technikum, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, készségfejlesztő iskola - ebből szakközép-iskola
két éves érettségire felkészítő évfolya-mán tanít
Technikum, szakgimnázium szakképző évfolyamán Alapfokú művészet-oktatásban Kollé-giumban Pedagó-
gaiai szakszol-
gálatnál
Fejlesztő nevelés-oktatás-
ban
Összesen
közism. szakmai elm. szakmai gyak. elm. gyak.
tanít foglalkoztatott
Teljes munkaidős 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
ebből nő 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Részmunkaidős
ebből nő
Óraadó
ebből nő
Összesen 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Gyermekek, tanulók számának nyitóadatai (a04t18)
gyermekek, tanulók száma 249
leány 108
más településről bejáró 18
egész napos iskolai oktatásban részesül 0
váltakozó (de-du) oktatásban részesül 0
összevont osztályba járó 0
többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 7
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 5
napközis tanuló 0
délutáni egyéb foglalkozáson résztvevő 0
évfolyamismétlő 0
ebből leány 0
eredményesen végzett, de ismétel 0
évfolyamismétlésre utasított 0
egyéni munkarendben tanuló 0
ebből sajátos nevelési igényű 0
otthont nyújtó ellátásban részesül 0
hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók 1
ebből halmozottan hátrányos helyzetű 0
gimnáziumból jött 0
szakgimnáziumból jött 0
szakközépiskolából, szakiskolából, készségfejlesztő iskolából jött 0
a 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben végezte 0
utolsó éves 0
egy idegen nyelvet tanulók száma 0
kettő idegen nyelvet tanulók száma 0
három vagy több idegen nyelvet tanulók száma 0
nyelvoktatásban nem részesül 0
nyelvoktatás alól felmentett 249
tandíjas 0
térítési díjas 74
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1
más településről bejáró hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 0
más településről bejáró halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló 0
kezdő évfolyamos tanulók száma 0
kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók 0