Az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztálya folyamatosan publikálja azokat a közérdekű, közédekből nyilvános adatokat, melyek a működtetésében lévő informatikai rendszerekben megtalálhatóak, illetve az egyes közérdekű adatszolgáltatási igények kiszolgálásakor elkészülnek. Kérjük, hogy tekintse át az elérhető, letölthető adatfájlok leírását, majd a ikonra történő kattintással töltse le a fájlt. Amennyiben bármilyen kérdése van az adatokat érintően, az adatszolgaltatas@oh.gov.hu e-mail címen kollégáink állnak szíves rendelkezésére.

Ha további vagy más struktúrájú közérdekű adatokra kiváncsi, kérjük, hogy tekintse át a közérdekű adatok igénylésének rendjéről szóló tájékoztatónkat az alábbi linken: Tájékoztató a KIR-ben tárolt közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok igénylésének rendjéről
Ssz.   Megnevezés Leírás Adatforrások Publikálás
2 Működő köznevelési intézmények listája A táblázat tartalmazza valamennyi köznevelési intézmény alapadatát, fenntartói adatát, illetve általános feladatellátási jellemzőit. Figyelem! A lista csak az intézmények székhelyeit tartalmazza, nem feladatellátási hely szintű lista. KIR intézménytörzs (2017.11.03.) 2017.11.03.
3 Működő köznevelési intézmények feladatellátási helyei A táblázat tartalmazza valamennyi működő köznevelési feladatellátási hely alapadatát, fenntartói adatát, illetve általános feladatellátási jellemzőit. KIR intézménytörzs (2017.11.03.) 2017.11.03.
22 A megszűnt köznevelési intézmények jogutódainak elérhetőségei A táblázat a megszűnt köznevelési intézmények jogutódainak elérhetőségeit tartalmazza. KIR intézménytörzs (2017.11.07.) 2017.11.07.
21 A megszűnt köznevelési feladatellátási helyek jogutódainak elérhetőségei A táblázat a megszűnt köznevelési feladatellátási helyek jogutódainak elérhetőségeit tartalmazza. KIR intézménytörzs (2017.11.07.) 2017.11.07.
11 Két tanítási nyelvű intézmények elérhetőségei és tanuló létszámai A táblázat tartalmazza valamennyi olyan köznevelési feladatellátási hely adatát, amely két tanítási nyelvű nevelést, oktatást folytat kiegészítve a nyelvek szerinti tanulólétszámmal. KIR Intézménytörzs, Köznevelési statisztika (2017.03.28.) 2017.03.29.
4 Hátrányos helyzetű, halmazottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók megyei statisztikai kimutatása A táblázat a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámadatait tartalmazza megyei szintű bontásban. A lista a 2017. októberi jegyzői adatszolgáltatás alapján készült. A táblázat a korábbi évek statisztikai adatait is tartalmazza évenkénti, valamint adatszolgáltatási időszak szerinti bontásban. HH, HHH jegyzői statisztikai adatgyűjtés (2017.11.23.) 2017.11.24.
5 Hátrányos helyzetű, halmazottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók településenkénti statisztikai kimutatása A táblázat a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámadatait tartalmazza településenkénti bontásban. A lista a 2017. októberi jegyzői adatszolgáltatás alapján készült. A táblázat a korábbi évek statisztikai adatait is tartalmazza évenkénti, valamint adatszolgáltatási időszak szerinti bontásban. HH, HHH jegyzői statisztikai adatgyűjtés (2017.11.23.) 2017.11.24.
23 Nemzetiségi nevelésben-, oktatásban részt vevő köznevelési intézmények elérhetőségei és tanulóik létszáma A táblázat a nemzetiségi nevelésben-, oktatásban részt vevő köznevelési intézmények elérhetőségeit tartalmazza, kiegészítve a nemzetiségi nyelv szerinti gyermek/tanuló létszámokkal. Köznevelési statisztika 2016., KIR intézménytörzs (2017.03.28.) 2017.03.29.
20 Köznevelési intézményben oktatott idegen nyelvek A táblázat az oktatott idegen nyelveket jeleníti meg valamennyi köznevelési intézmény esetében. Köznevelési statisztika 2016., KIR intézménytörzs (2017.03.29.) 2017.03.29.
18 Tanulók és pedagógusok száma köznevelési intézményenként, évfolyamonkénti bontásban A táblázat tartalmazza a tanulók és pedagógusok számát köznevelési intézményenként, évfolyamonkénti bontásban. Köznevelési statisztika 2016., KIR intézménytörzs (2017.03.28.) 2017.03.29.
16 Gyógypedagógiai intézmények elérhetőségei kiegészítve a fogyatékosság típusa szerinti tanuló létszámmal A táblázat tartalmazza valamennyi gyógypedagógiai intézmény köznevelési feladatellátási helyének adatát, kiegészítve a fogyatékosság típusa szerinti tanuló létszámmal. Köznevelési statisztika 2016., KIR intézménytörzs (2017.03.28.) 2017.03.29.
15 Alapfokú művészetoktatást folytató intézmények címlistája A táblázat tartalmazza valamennyi olyan köznevelési feladatellátási hely adatát, mely alapfokú művészetoktatást folytat. KIR intézménytörzs (2017.01.31.) 2017.03.29.
14 Felnőttoktatás intézményeinek elérhetőségei A táblázat tartalmazza valamennyi olyan köznevelési feladatellátási hely adatát, mely felnőttoktatást folytat. Köznevelési statisztika 2016., KIR intézménytörzs (2017.01.30.) 2017.01.31.
13 Szakképző intézmények elérhetőségei kiegészítve a képzés szerinti szakmacsoportokkal A táblázatban megtalálható valamennyi szakképző intézmény köznevelési feladatellátási helyének adata, azzal kiegészítve, hogy az adott intézményben milyen szakmacsoport szerinti képzés folyik. Köznevelési statisztika 2016., KIR intézménytörzs (2017.01.30.) 2017.01.31.
12 6 - 8 évfolyamos gimnáziumok elérhetőségei A táblázat tartalmazza valamennyi olyan köznevelési feladatellátási hely adatát, amely 6 - 8 évfolyamos gimnáziumi nevelést, oktatást folytat. KIR intézménytörzs (2017.01.30.) 2017.01.31.
10 Népzenét oktató alapfokú művészeti iskolák adatai és pedagógusainak száma A táblázat a népzenét oktató, alapfokú művészeti iskolák adatait, valamint az adott iskolánál oktató pedagógusok számát tartalmazza tanszakonként. Köznevelési statisztika 2016. (2017.01.31.) 2017.01.31.
9 A magyarországi köznevelési intézmények fogyatékos tanulóinak száma A táblázat a magyarországi köznevelési intézmények fogyatékos tanulóinak számát tartalmazza a fogyatékosságok szerinti bontásban. Köznevelési statisztika 2016. (2017.01.31.) 2017.01.31.
7 Egyes köznevelési intézményekben elrendelt rendkívüli szünetek listája A táblázat a köznevelési intézményekben elrendelt rendkívüli szünetek adatait tartalmazza. KIR intézménytörzs 2017.09.13.