Aktuális érettségi vizsgaidőszak: 2018/2019. tanév május-júniusi
   
Az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztálya folyamatosan publikálja azokat a közérdekű, közédekből nyilvános adatokat, melyek a működtetésében lévő informatikai rendszerekben megtalálhatóak, illetve az egyes közérdekű adatszolgáltatási igények kiszolgálásakor elkészülnek. Kérjük, hogy tekintse át az elérhető, letölthető adatfájlok leírását, majd a ikonra történő kattintással töltse le a fájlt. Amennyiben bármilyen kérdése van az adatokat érintően, az adatszolgaltatas@oh.gov.hu e-mail címen kollégáink állnak szíves rendelkezésére.

Ha további vagy más struktúrájú közérdekű adatokra kiváncsi, kérjük, hogy tekintse át a közérdekű adatok igénylésének rendjéről szóló tájékoztatónkat az alábbi linken: Tájékoztató a KIR-ben tárolt közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok igénylésének rendjéről
Ssz.   Megnevezés Leírás Adatforrások Publikálás
2 Működő köznevelési intézmények listája A táblázat tartalmazza valamennyi köznevelési intézmény alapadatát, fenntartói adatát, illetve általános feladatellátási jellemzőit. Figyelem! A lista csak az intézmények székhelyeit tartalmazza, nem feladatellátási hely szintű lista. KIR intézménytörzs (2019.03.11.) 2019.03.11.
3 Működő köznevelési intézmények feladatellátási helyei A táblázat tartalmazza valamennyi működő köznevelési feladatellátási hely alapadatát, fenntartói adatát, illetve általános feladatellátási jellemzőit. KIR intézménytörzs (2019.03.11.) 2019.03.11.
22 A megszűnt köznevelési intézmények jogutódainak elérhetőségei A táblázat a megszűnt köznevelési intézmények jogutódainak elérhetőségeit tartalmazza. KIR intézménytörzs (2019.03.11.) 2019.03.11.
21 A megszűnt köznevelési feladatellátási helyek jogutódainak elérhetőségei A táblázat a megszűnt köznevelési feladatellátási helyek jogutódainak elérhetőségeit tartalmazza. KIR intézménytörzs (2019.03.11.) 2019.03.11.
11 Két tanítási nyelvű intézmények elérhetőségei és tanuló létszámai A táblázat tartalmazza valamennyi olyan köznevelési feladatellátási hely adatát, amely két tanítási nyelvű nevelést, oktatást folytat kiegészítve a nyelvek szerinti tanulólétszámmal. KIR Intézménytörzs, Köznevelési statisztika 2017 (2018.02.22.) 2018.02.22.
4 Hátrányos helyzetű, halmazottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók megyei statisztikai kimutatása A táblázat a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámadatait tartalmazza megyei szintű bontásban. A lista a 2018. januári jegyzői adatszolgáltatás alapján készült. A táblázat a korábbi évek statisztikai adatait is tartalmazza évenkénti, valamint adatszolgáltatási időszak szerinti bontásban. HH, HHH jegyzői statisztikai adatgyűjtés (2019.02.14.) 2019.02.14.
5 Hátrányos helyzetű, halmazottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók településenkénti statisztikai kimutatása A táblázat a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámadatait tartalmazza településenkénti bontásban. A lista a 2018. januári jegyzői adatszolgáltatás alapján készült. A táblázat a korábbi évek statisztikai adatait is tartalmazza évenkénti, valamint adatszolgáltatási időszak szerinti bontásban. HH, HHH jegyzői statisztikai adatgyűjtés (2019.02.14.) 2019.02.14.
23 Nemzetiségi nevelésben-, oktatásban részt vevő köznevelési intézmények elérhetőségei és tanulóik létszáma A táblázat a nemzetiségi nevelésben-, oktatásban részt vevő köznevelési intézmények elérhetőségeit tartalmazza, kiegészítve a nemzetiségi nyelv szerinti gyermek/tanuló létszámokkal. Köznevelési statisztika 2018., KIR intézménytörzs (2019.04.18.) 2019.04.18.
20 Köznevelési intézményben oktatott idegen nyelvek A táblázat az oktatott idegen nyelveket jeleníti meg valamennyi köznevelési intézmény esetében. Köznevelési statisztika 2017., KIR intézménytörzs (2018.02.22.) 2018.02.22.
18 Tanulók és pedagógusok száma köznevelési intézményenként, évfolyamonkénti bontásban A táblázat tartalmazza a tanulók és pedagógusok számát köznevelési intézményenként, évfolyamonkénti bontásban. Köznevelési statisztika 2017., KIR intézménytörzs (2018.02.22.) 2018.02.22.
16 Gyógypedagógiai intézmények elérhetőségei kiegészítve a fogyatékosság típusa szerinti tanuló létszámmal A táblázat tartalmazza valamennyi gyógypedagógiai intézmény köznevelési feladatellátási helyének adatát, kiegészítve a fogyatékosság típusa szerinti tanuló létszámmal. Köznevelési statisztika 2017., KIR intézménytörzs (2018.04.23.) 2018.04.23.
15 Alapfokú művészetoktatást folytató intézmények címlistája A táblázat tartalmazza valamennyi olyan köznevelési feladatellátási hely adatát, mely alapfokú művészetoktatást folytat. KIR intézménytörzs (2018.02.22.) 2018.02.22.
14 Felnőttoktatás intézményeinek elérhetőségei A táblázat tartalmazza valamennyi olyan köznevelési feladatellátási hely adatát, mely felnőttoktatást folytat. Köznevelési statisztika 2018., KIR intézménytörzs (2019.04.18.) 2019.04.18.
13 Szakképző intézmények elérhetőségei kiegészítve a képzés szerinti szakmacsoportokkal A táblázatban megtalálható valamennyi szakképző intézmény köznevelési feladatellátási helyének adata, azzal kiegészítve, hogy az adott intézményben milyen szakmacsoport szerinti képzés folyik. Köznevelési statisztika 2017., KIR intézménytörzs (2018.02.22.) 2018.02.22.
12 6 - 8 évfolyamos gimnáziumok elérhetőségei A táblázat tartalmazza valamennyi olyan köznevelési feladatellátási hely adatát, amely 6 - 8 évfolyamos gimnáziumi nevelést, oktatást folytat. KIR intézménytörzs (2018.02.22.) 2018.02.22.
10 Népzenét oktató alapfokú művészeti iskolák adatai és pedagógusainak száma A táblázat a népzenét oktató, alapfokú művészeti iskolák adatait, valamint az adott iskolánál oktató pedagógusok számát tartalmazza tanszakonként. Köznevelési statisztika 2017. (2018.02.22.) 2018.02.22.
9 A magyarországi köznevelési intézmények fogyatékos tanulóinak száma A táblázat a magyarországi köznevelési intézmények fogyatékos tanulóinak számát tartalmazza a fogyatékosságok szerinti bontásban. Köznevelési statisztika 2017. (2018.02.22.) 2018.02.22.
7 Egyes köznevelési intézményekben elrendelt rendkívüli szünetek listája A táblázat a köznevelési intézményekben elrendelt rendkívüli szünetek adatait tartalmazza. KIR intézménytörzs 2019.02.26.
29 Kollégisták száma feladatellátási hely szerinti bontásban A táblázat tartalmazza valamennyi kollégiumi feladatellátási hely adatait, valamint a kollégisták számát. Köznevelési Statisztika 2017., KIR intézménytörzs (2018.01.31) 2018.01.31.
30 Sajátos nevelési igényű tanulók száma feladatellátási helyenként, fogyatékosság típusa szerint A táblázat tartalmazza a sajátos nevelési igényű tanulók számát feladatellátási helyenként, fogyatékosság típusa szerinti csoportosításban. Köznevelési Statisztika 2017., KIR intézménytörzs (2018.01.31) 2018.01.31.
31 Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók feladatellátási hely szerinti kimutatása A táblázat tartalmazza a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számát feladatellátási helyenkénti bontásban. Köznevelési Statisztika 2017., KIR intézménytörzs (2018.01.31) 2018.01.31.
32 Köznevelési Hídprogramban résztvevő köznevelési intézmények a 2017/2018. tanévben A táblázat a Köznevelési Hídprogramban a 2017/2018. tanévben résztvevő köznevelési intézmények elérhetőségi adatait tartalmazza. KIR intézménytörzs (2018.02.27.) 2018.02.27.